Javascript class kniznice

Javascript class kniznice

29. 12. 2013

Javascript je prototype-base programovaci jazyk, jeho struktura tried je ina, ako v tradicnych C-like jazykoch. V clanku Uvod do Javascript OOP, sa docitate, ako stvorit jednoduchu triedu. Tato struktura mnohym nevyhovuje, pozrime sa na kniznice, ktore ponukaju prehladnejsiu syntax. Dalsie kniznice mozno doplnim casom.

Cisty Javascript, aby sme mali s cim porovnat kod:

function Person(name) {
  this.name = name;
}

Person.prototype.getName = function() {
  return this.name;
};

function Employee(name, salary) {
  Person.call(this, name);
  this.salary = salary;
}

Employee.prototype = Object.create(Person.prototype);

Employee.prototype.getSalary = function() {
  return this.salary;
};

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

base2

https://code.google.com/p/base2/

var Person = Base.extend({
  constructor: function(name) {
    this.name = name;
  },
  name: "",
  getName: function() {
    return name;
  }
});

var Employee = Person.extend({
  constructor: function(name, salary) {
    this.base(name);
    this.salary = salary;
  },
  salary: "",
  getSalary: function() {
    return salary;
  }
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

Classify

http://classify.petebrowne.com/

classify('Person', function() {
  def('inicialize', function(name) {
    this.name = name;
  });
  def('getName', function() {
    return this.name;
  });
});

classify(Person, 'Employee', function() {
  def('inicialize', function(name, salary) {
    this.callSuper(name);
    this.salary = salary;
  });
  def('getSalary', function() {
    return this.salary;
  });
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

Classy

http://classy.pocoo.org/

var Person = Class.$extend({
  __init__: function(name) {
    this.name = name;
  },
  getName: function() {
    return this.name;
  }
});

var Employee = Person.$extend({
  __init__: function(name, salary) {
    this.$super(name);
    this.salary = salary;
  },
  getSalary: function() {
    return this.salary;
  }
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

dejavu

http://indigounited.com/dejavu/

var Person = dejavu.Class.declare({
  _name: null,
  initialize: function(name) {
    this._name = name;
  },
  getName: function() {
    return this._name;
  }
});

var Employee = dejavu.Class.declare({
  $extends: Person,
  _salary: null,
  initialize: function(name, salary) {
    this.$super(name);
    this._salary = salary;
  },
  getSalary: function() {
    return this._salary;
  }
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

Dojo Toolkit

http://dojotoolkit.org/reference-guide/dojo/_base/declare.html

var Person = dojo.declare(null, {
  constructor: function(name) {
    this.name = name;
  },
  getName: function() {
    return this.name;
  }
});

var Employee = dojo.declare(Person, {
  constructor: function(name, salary) {
    this.salary = salary;
  },
  getSalary: function() {
    return this.salary;
  }
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

Fiber

https://github.com/linkedin/Fiber/

var Person = Fiber.extend(function() {
  return {
    init: function(name) {
      this.name = name;
    },
    getName: function() {
      return this.name;
    }
  }
});

var Employee = Person.extend(function(base) {
  return {
    init: function(name, salary){
      base.init.call(this, name);
    },
    getSalary: function(){
      return this.salary;
    }
  }
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

John Resig

http://ejohn.org/blog/simple-javascript-inheritance/

var Person = Class.extend({
  init: function(name) {
    this.name = name;
  },
  getName: function() {
    return this.name;
  }
});

var Employee = Person.extend({
  init: function(name, salary) {
    this._super(name);
    this.salary = salary;
  },
  getSalary: function() {
    return this.salary;
  }
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

Joose

http://joose.it/

Class("Person", {
  has: {
    name: {
      is: "rw",
      init: ""
    }
  },
  methods: {
    getName: function() {
      return this.name;
    }
  }
});

Class("Employee", {
  isa: Person,
  has: {
    salary: {
      is: "rw"
    }
  },
  methods: {
    getSalary: function() {
      return this.salary;
    }
  }
});

var person = new Person({ name: 'Jan' });
var employee = new Employee({ name: 'Jan', salary: 800 });

jsclass

http://jsclass.jcoglan.com/

var Person = new Class({
  initialize: function(name) {
    this.name = name;
  },
  getName: function() {
    return this.name;
  }
});

var Employee = new Class(Person, {
  initialize: function(name, salary) {
    this.callSuper(name);
    this.salary = salary;
  },
  getSalary: function() {
    return this.salary;
  }
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

jsface

https://github.com/tnhu/jsface

var Person = Class({
  constructor: function(name) {
    this.name = name;
  },
  getName: function() {
    return this.name;
  }
});

var Employee = Class(Person, {
  constructor: function(name, salary) {
    this.$class.$super.call(this, name, age);
    this.salary = salary;
  },
  getSalary: function() {
    return this.salary;
  }
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

Klass

http://dustindiaz.com/klass

var Person = klass(function (name) {
  this.name = name
})
.methods({
  getName: function () {
    return this.name;
  }
});

var Employee = Person.extend(function (name, salary) {
  this.salary = salary;
})
.methods({
  getSalary: function() {
    return this.salary;
  }
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

MooTools

http://mootools.net/docs/core/Class/Class/

var Person = new Class({
  initialize: function(name) {
    this.name = name;
  },
  getName: function() {
    return this.name;
  }
});

var Employee = new Class({
  Extends: Person,
  initialize: function(name, salary) {
    this.parent(name);
    this.salary = salary;
  },
  getSalary: function() {
    return this.salary;
  }
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

Prototype

http://prototypejs.org/learn/class-inheritance/

var Person = Class.create({
  initialize: function(name) {
    this.name = name;
  },
  getName: function() {
    return this.name;
  }
});

var Employee = Class.create(Person, {
  initialize: function($super, name, salary) {
    $super(name);
    this.salary = salary;
  },
  getSalary: function() {
    return this.salary;
  }
});

var person = new Person('Jan');
var employee = new Employee('Jan', 800);

Vyvolanie metod

person.getName(); // Jan
employee.getName(); // Jan
employee.getSalary(); // 800

Overenie dedicnosti

console.log(employee instanceof Person); // true
console.log(employee instanceof Employee); // true
comments powered by Disqus