Javascript Module pattern

Javascript Module pattern

15. 12. 2013

Moduly su neoddelitelnou sucastou kazdej vacsej aplikacie a spravidla pomahaju udrzat kod oddeleny a organizovany.

Anonymous Closures

Module pattern zapuzdri verejne a privatne metody a premenne do anonymnej funkcie, ktoru hned pusti (IIFE).

(function () {
  // ...
}());

Import globalnych premennych

Kedykolvek chcete pouzit referenciu na premennu, Javascript hlada tuto premennu smerom nahor az ku globalnym premennym. V pripade priradenia postupuje rovnako, ak nieje premenna deklarovana, vytvori ju ako globalnu.

Anonymne funkcie poskytuju moznost importovat premennu, ako jej parameter:

(function ($) {
  // globalny jQuery je pristupny cez $
}(jQuery));

Vytvorenie modulu

Modul vytvorime za pomoci vratenej hodnoty anonymnej funkcie:

var testModule = (function () {

  // private

  var privatePremenna = 0;

  var privateMetoda = function(text) {
    console.log(text)
  };

  // public

  return {
    publicPremenna: "hodnota",

    publicMetoda: function(parameter) {
      privatePremenna++;

      privateMetoda(parameter);
    }
  };
}());

Je nutne poznamenat, ze Javascript nepozna pristupove modifikatory public alebo private, tak ako ich pozname z tradicnych jazykov. Tuto schopnost ale dokazeme simulovat pouzitim function scope. V ramci module pattern su premenne a metody deklarovane a dostupne len v ramci modulu za pomoci closure. Zatial co premenne a metody definovane v ramci vrateneho objektu su dostupne pre kazdeho.

Kedze je vratena hodnota objekt, mozeme kludne zvolit tento sposob:

var testModule = (function() {
  var my = {};

  // private
  var privatePremenna = "hodnota";
  var privateMetoda = function() {
    // ...
  };

  // public
  my.publicPremenna = "hodnota";
  my.publicMetoda = function() {
    // ...
  };

  return my;
}());

Priklady

Jednym z prikladov moze byt nakupny kosik. Jednoduchy kosik ma pole basket, ktore bude prechovavat polozky v kosiku a metody addItem, getTotal a getTotal, obsluhujuce kosik:

var basketModule = (function() {
  var basket = [];

  return {
    /**
     * Prida polozku
     *
     * @param item polozka
     */
    addItem: function(item) {
      return basket.push(item);
    },

    /**
     * Vrati pocet poloziek
     */
    getItemCount: function() {
      return basket.length;
    },

    /**
     * Vrati celkovu cenu
     */
    getTotal: function() {
      var itemCount = this.getItemCount();
      var total = 0;

      for(var i=0; i<itemCount; i++) {
        total += basket[i].price;
      }

      return total;
    }
  };
}());

// pridame polozky do kosika
basketModule.addItem({item: 'chlieb', price: 1.5});
basketModule.addItem({item: 'maslo', price: 1});

// vypise pocet poloziek
console.log(basketModule.getItemCount());

// vrati celkovu cenu
console.log(basketModule.getTotal());
comments powered by Disqus