Laravel 4 pagination s Twitter Bootstrap 3

Laravel 4 pagination s Twitter Bootstrap 3

30. 7. 2013

Laravel 4 podporuje pagination, ktory je kompatibilny s Twitter Bootstrap. To ale neplati o novej 3. verzii, ktora je momentalne v RC1. V novom Twitter Bootstrap 3, sa zmenila struktura pagination. Upustilo sa z wrapera:

.pagination > ul

a namiesto toho dali triedu pagination priamo elementu <ul>:

ul.pagination

To sposobi, ze listovanie nebude nastylovane. Musime teda vytvorit vlastny view pre pagination.

Otvorte app/config/view.php a upravte pagination na vlastny view, napriklad:

'pagination' => 'pagination.slider',

Vytvorime novy pagination na zaklade vzoroveho, ktory najdeme v /vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/views.

Vytvorte app/views/pagination/slider.php:

<?php
$presenter = new Illuminate\Pagination\BootstrapPresenter($paginator);
?>

<?php if ($paginator->getLastPage() > 1): ?>
    <ul class="pagination">
        <?php echo $presenter->render(); ?>
    </ul>
<?php endif; ?>

Po tychto upravach je Laravel 4 kompatibilny s novym Twitter Bootstrap 3.

comments powered by Disqus